Go to profile
Arkitektur
Arkitektur's logotype

Arkitektur

Media · Sweden

Materialspec

SPECIFIKATION ANNONSMATERIAL
Annonsmaterial: Skickas via www.skickaannons.se
Vi vill ha en PDFX-4 pdf, där rastrerade bilder ska vara 300 dpi samt taggade med Adobe RGB. Resten i CMYK.
FILFORMAT: Annonsmaterialet ska produceras som en PDF/X-4 fil.
FÄRGER: Länkade bilder ska produceras i ADOBE RGB med en upplösning på minst 300 max 600 dpi.
Adobe PDF-förinställningar finns för nedladdning på begäran.
STORLEK: Annonsen ska vara i rätt bokad storlek med ett utfall på minst 3 mm.
FILNAMN: Filen döps med annonsörens namn, samt vilket nummer av tidningen den ska in. Tex foretag_nr2